adaptirano mlijeko

dojenje

14 Jan: Kad proizvođači zamjenskog mlijeka pišu o dojenju

Trudnice koje se educiraju o dojenju imaju veće šanse za uspostavu dojenja. Pod educiranje svakako spada i čitanje o dojenju. Evo jednog primjera što NE čitati. Svakako ne preporučujem čitanje tekstova sa stranica proizvođača adaptiranog mlijeka. Da se razumijemo, ovdje ne mislim na čitanje o adaptiranom mlijeku. To čitajte ako želite. Ali nemojte čitati kad oni pišu o dojenju.