Pravni poslovi

Važne pravne informacije i uvjeti korištenja

Svako korištenje www.lactonline.com podliježe niže iznesenim uvjetima korištenja. Dokumenti publicirani na www.lactonline.com ne smiju se kopirati osim ukoliko se kopije ne koriste za nekomercijalnu i osobnu upotrebu. Uz poštivanje gore navedenog ograničenja, kopiranje je dozvoljeno samo uz navođenje svih zadržanih napomena i upozorenja o autorskim pravima, drugih upozorenja o vlasništvu bilo koje vrste, te svih ograničenja od odgovornosti koja su na ovom web site-u navedena. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija informacija sadržanih na ovom web site-u dozvoljena je samo uz prethodno izričito odobrenje Lactonline j.d.o.o.

Ova web stranica je sačinjena tako da daje općenite informacije o velikom rasponu tema, proizvoda i usluga vezanih uz zaštitu zdravlja. Svrha ovdje iznesenih informacija nije davanje medicinskih savjeta ili uputa o korištenju pojedinih proizvoda kao niti promocija pojedinih proizvoda kao takvih. U tom smislu, sadržaj ovih web stranica ni na koji način nije sponzoriran niti je pod izravnim ili neizravnim utjecajem bilo kakvog poslovnog ili drugog subjekta koji bi na bilo koji način reklamirao, odnosno predstavljao svoje i/ili tuđe usluge ili proizvode na ovoj web stranici u vidu izravnog ili prikrivenog oglašavanja ili sl., jer isto nedvojbeno predstavlja izravan sukob interesa od kojeg se Lactonline j.d.o.o. ovdje izričito ograđuje. Ova web stranica ne sadržava nikakve oblike oglašavanja. Medicinske informacije koje donosi nisu potpune i sačinjene su kao dodatak, a ne kao zamjena za stručnost, vještinu, znanje i procjenu medicinskog osoblja koje se brine o bolesniku niti kao preporuka za bilo koji određeni program liječenja.

Niti jedan bolesnik ne bi smio koristiti informacije sadržane na ovoj web stranici za dijagnosticiranje ili liječenje zdravstvenog problema ili bolesti bez konzultacije s kvalificiranim medicinskim osobljem. Za specifične savjete i upute u svezi s proizvodima i uslugama spomenutim na ovoj web stranici, molimo da se obratite izravno na medicinske izvore, liječničko i ljekarničko osoblje, te na tijela koja izdaju rješenja o stavljanju lijekova i medicinskih pomagala u promet u vašoj zemlji.

Lactonline j.d.o.o. će poduzeti odgovarajuće napore kako bi informacije na ovoj web stranici -u bile točne i precizne, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti ili potpunosti. Svi korisnici www.lactonline.com suglasni su s činjenicom da osobno snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja ove web stranice. Lactonline j.d.o.o. ovime isključuje svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.lactonline.com kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ove web stranice. Lactonline j.d.o.o. pridržava pravo bilo kakve izmjene sadržaja ovog web site-a, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

Ova web stranica sadržava informacije trećih strana i linkove na druge web stranice na Internetu nad kojima Lactonline j.d.o.o. nema nikakvu kontrolu. Takve informacije su označene na odgovarajući način uz upućivanje na pravo vlasništva trećih osoba kad smo smatrali da je to obvezno učiniti i gdje god je to bilo provedivo. Lactonline j.d.o.o. ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za te informacije.

Nad svim slikama i informacijama sadržanim na ovoj web stranici postoje autorska prava. Svi nazivi proizvoda tiskani velikim slovima ili označeni na drugi odgovarajući način su zaštićeni žigovi njihovih legitimnih vlasnika.

Preuzimanjem bilo kakvih materijala s ove web stranice pristajete na ove uvjete korištenja. Ako ne prihvaćate ove uvjete korištenja, ne koristite ovu web stranicu niti ne preuzimajte nikakve materijale s nje.

Ova web stranica niti bilo koji njezin dio ne smije se reproducirati, duplicirati, kopirati, prodavati, preprodavati ili na bilo koji način iskorištavati za bilo kakvu komercijalnu upotrebu koja nije izričito dozvoljena pisanim putem od strane Lactonline j. d.o.o..

Ne možete modificirati, koristiti ili prenositi informacije u bilo kakve komercijalne svrhe, niti možete uklanjati bilo kakve obavijesti s tih informacija koje se odnose na autorska prava ili vlasništvo. Suglasni ste da ste odgovorni spriječiti bilo kakvo neovlašteno kopiranje materijala te osigurati da se svi zaposlenici i dobavljači – ako je primjenjivo – u vašoj organizaciji pridržavaju tih ograničenja.

Odgovorni ste za poštivanje svih važećih zakona o autorskim pravima. Dozvoljavamo vam da napravite kopije ove web stranice ovisno o potrebama i pojedinačnim pregledima web stranice; možete napraviti i tiskani primjerak web stranice za osobnu upotrebu u onoj mjeri koliko je to razumno za privatne svrhe. Svaki drugi vid uporabe izričito je zabranjen. Bez našeg pisanog odobrenja ne možete ovu web stranicu kao ni poveznicu na nju postaviti drugačije nego samo kao svoju početnu web stranicu.

U bilo kojem trenutku Lactonline j.d.o.o. može revidirati ove pravne informacije i uvjete korištenja ažuriranjem ove objave.

Prema vlastitom nahođenju, Lactonline j.d.o.o. zadržava pravo na (1) izmjenu ovih pravnih informacija i uvjeta korištenja (2) nadzor i uklanjanje objava; i/ili (3) prekid dostupnosti stranice, u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti.

Posljednja promjena: prosinac 2019.