Nemoralan marketing bočica i neki savjeti kako dijete hraniti na bočicu

dojenje

Na stranici jednog od proizvođača bočica, naišla sam na ovo:

Rupica na sisaču je prilagođene veličine tako da potiče dijete da uloži gotovo jednak trud u sisanju kao što je to kod dojenja. Na taj način se smanjuje mogućnost da se dijete koje još uvijek doji, odvikne od dojenja jer je hranjenje iz ove bočice vrlo slično dojenju.

Evo debunk-anje mitova i laži:

1. Zabluda je da je dojenje teže od sisanja bočice.

Kad majci krene refleks otpuštanja mlijeka, dijete se ne mora uopće truditi da bi se nahranilo. Također, sisanje disanje i gutanje je bebama lakše uskladiti dok doje nego dok se hrane na bočicu.

2. Dojenjem dijete dobiva mlijeko točno onako kako treba i brzinom koja mu je fiziološka.

Bočica daje prebrz tok mlijeka ako bebu hranimo tako da bebu skoro polegnemo, a bočicu držimo ukoso. Tad se uključuje efekt gravitacije kojeg kod dojenja nema. To bebe na početku vole i onda počnu odbacivati dojku, a preferirati bočicu. Al to ne znači da je to i dobro za njih.

3.Paced bottle feeding

Ako kombinirate bočicu i dojenje, tok mlijeka iz bočice treba usporiti sa tehnikom zvanom paced bottle feeding (u yt upišite paced bottle feeding the milk mob). Dijete se stavlja sto uspravnije, a bočica vodoravno. Također se rade pauze u hranjenju kad se uoči da je dijete spremno. Kako bi se što više oponašalo dojenje. Ova tehnika MOŽDA može pomoći da beba ne počne odbijati dojku.

4.Veličina rupice na sisaču

Manja rupica na sisaču samo potiče učenje krivih obrazaca sisanja. Rupica treba biti prilagođena dobi, a tok treba usporavati pejsanjem, a ne manjom rupicom.

5.Štrajkovi kod hranjenja na bočicu

Paced bottle feeding je preporučljiv i roditeljima koji samo hrane na bočicu, bez da doje. Pogotovo ako dijete “štrajka”. Moguće je da odbija hranjenje upravo jer mu je tok mlijeka prebrz.

6. Hranjenje slično dojenju

Ovaj navod o hranjenju vrlo sličnom dojenju je obična laž jer takvo hranjenje ne postoji. Nije proizvedena bočica na kojoj se bebe hrane slično dojenju. Proces sisanja, pokreti jezika, uloga vakuuma kod dojenja nisu još do kraja poznati tako da ih se ne može niti oponašati.

7.SNS i lactation aid su bolje metode nadohrane

Ako trebate trajno nadohranjivati dijete, bolje opcije su SNS i lactation aid. O tome nekad poslije.
A ako bočica, onda paced bottle feeding uz rupicu prilagođenu dobi, al nema garancije da dijete neće početi odbijati dojku.